top of page

Yhdistys

Piritan Kokoomusnaiset ry toimii Salossa ja on Kokoomuksen Naisten Liitto ry:n ja Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset ry:n jäsen. ​Olemme yhteistyöhakuinen ja aktiivinen vaikuttajajoukko!

Pirita vierailulla 3.jpg

Toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia naisten poliittisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi, naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämiseksi sekä Kokoomuksen Naisten Liitto ry:n omaksumien, seuraaville pääperiaatteille rakentuvien pyrkimysten toteuttamiseksi:

1.

Yksilökeskeisyyteen perustuvan, ihmisen aineellisesti ja sosiaalisesti turvattuun elämään tähtäävän sekä jokaisen ihmisen henkisen kasvun ja persoonallisuuden laajentamisen oikeutta kunnioittavan yhteiskunnallisen vakaumuksen edistäminen

2.

Isänmaahan kohdistuvan kiintymyksen ylläpitäminen ja vahvistaminen

3.

Yksilöllisen mielipiteenilmaisun vapauteen, kansalaisten tasavertaisuuteen osallistumisoikeuteen, perusturvallisuuden takaamiseen ja yhteiskunnalliseen moniarvoisuuteen ja suvaitsevaisuuteen perustuvan kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestelmän kehittäminen

4.

Edellytysten luominen sellaiselle markkinatalouteen perustuvalle taloudelliselle toiminnalle, joka edistää sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia sekä ekologisesti kestävää kehitystä maailmassa

5.

Suomen itsenäisyyden turvaaminen ja kansojen välisen ymmärryksen lisääminen kansainvälistä oikeudenmukaisuutta sekä väkivallatonta vuorovaikutusta edistämällä.

Toiminta

Piritan Kokoomusnaiset ry:n toiminta on aktiivista ja rakentavaa.

1.

Vaikutamme luottamushenkilöinä ja aktiivisena paikallisyhdistyksenä.

2.

Järjestämme jäsenistöllemme mahdollisuuksia tutustua toisiinsa ja alueen yrityksiin. 

3.

Edistämme tasa-arvoa kantamalla vastuuta naisten osuudesta poliittisessa päätöksenteossa. 

4.

Pidämme toiminnassa mukana eri ikäryhmiä edustavat jäsenemme, näin saamme laajasti näkökulmia poliittiseen toimintaamme.

5.

Olemme aloitteissamme ja kannanotoissamme kunnianhimoisia ja pyrimme edistämään asioita laajasti. 

Piritalaiset vierailulla, Maripuoti.jpg
Toiminta
Toiminnantarkoitus

Jäsenyys

Olet tervetullut mukaan toimintaamme! Hallituksen jäsenet vastaavat mielellään kysymyksiisi. 

 

Jäsenyys sisältää: ​

Kokoomuksen jäsenyys

Jäsenkirjeet

Jäsentapahtumat

Jäsenmaksut:

Jäsen 46e (sis. puolueen jäsenmaksun)

Kannatusjäsenmaksu 40€ (yritykset, puolisot ym.)

Jäsenyys
Contact Us

Thanks for submitting!

bottom of page